Як визначити прибутковість фонду.Що таке ЧВОПВ


ЧВ ОПВ ( Одиниця пенсійних внесків) – показник персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення та контролю суми пенсійних коштів, що належать учаснику фонду, та обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку.
Сума пенсійних коштів, що належить учаснику фонду, визначається із застосуванням одиниці пенсійних внесків. Така сума визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних внесків, що обліковані на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, на чисту вартість одиниці пенсійних внесків у фонді
З 1 січня 2010р згідно постанови Держкомфінпослуг України, періодичність оцінки активів має бути щоденною. Тільки при щоденній оцінці вартості активів і щоденному розрахунку ЧВ ОПВ можна забезпечити справедливий облік пенсійних накопичень учасників. Механізм ОПВ дозволяє у будь-який момент визначити долю кожного учасника в фонді і дозволяє визначити результативність діяльності фонду на основі відносної зміни ЧВ ОПВ  на протязі певного періоду.
Різниця між ЧВ ОПВ на кінець і на початок періоду показує дохІдність фонду. Приріст ЧВ ОПВ показує, що фонд працює з прибутком. Зменшення ЧВ ОПВ вказує на те, що фонд отримав збиток в цьому періоді.


Інформація про ЧВ ОПВ НПФ "Покрова" :