понеділок, 14 березня 2011 р.

Пенсія приватних підприємців, що сплачують єдиний податок

Єдиний внесок для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування (фіксований, єдиний податок), встановлено в розмірі 34,7% від суми, яку платники визначають самостійно, але сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу. Мінімальний розмір єдиного внеску – це добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір єдиного внеску, встановлений законом (34,7%).

Для таких платників у 2011 році становитиме:
з 1 січня – 326,53 грн. (941,00грн. х 34,7%);
з 1 квітня – 333,12 грн. (960 грн. х 34,7%);
з 1 жовтня – 341,80 грн. (985 грн. х 34,7%);
з 1 грудня – 348,39 грн. (1004 грн. х 34,7%).

Єдиний внесок для фізичних осіб – підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування), а також для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, встановлено в розмірі 34,7% від суми доходу, отриманого від їх діяльності. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід.

Внески приватних підприємців (СПД), які сплачують єдиний податок, до солідарної пенсійної системи дуже незначні, оскільки обмежуються нормативом відрахувань до Пенсійного фонду із суми єдиного податку.

На розмір пенсії із солідарної системи  впливають такі чинники:

  · страховий стаж - період, за який щомісячні страхові внески сплачено у розмірі не менше мінімального страхового внеску,
  · розмір заробітної плати, з якої сплачувалися внески.

З 1 грудня 2008 р. з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати  до страхового стажу підприємця, який сплачував єдиний податок у максимальному розмірі 200 грн., зараховувалось лише 12 днів на місяць. Підприємцям, види діяльності яких передбачали менший розмір єдиного податку, до страхового стажу відповідно зараховувалось ще менша кількість днів.
З огляду на постійне зростання мінімальної заробітної плати, до страхового стажу підприємця зараховується все менший період часу, порівняно із календарним. Через це підприємцям (СПД), які сплачують єдиний податок, для отримання права навіть на мінімальну пенсію за віком, яка встановлена на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб ( з 1 січня - 750 гривень, з 1 квітня - 764 гривні, з 1 жовтня - 784 гривні, з 1 грудня - 800 гривень), необхідно працювати набагато більше років, ніж звичайному найманому працівнику.
Таким чином, для забезпечення себе гідною пенсією підприємець (СПД), який обрав спрощену систему оподаткування, повинен або здійснювати доплати Пенсійному фонду України, або сплачувати внески до обраного недержавного пенсійного фонду.
 
Переваги для накопичення коштів на пенсію такими підприємцями  (СПД) саме через участь у недержавному пенсійному фонді:
   · розмір внесків підприємця (СПД) до НПФ не обмежений з точки зору податкової соціальної пільги;
   · підприємець (СПД) може робити внески у будь-якому розмірі та будь-який час;
   · кошти на Вашому власному пенсійному рахунку є Вашою власністю, але в той же час ви захищені від спокуси використати ці кошти на інші цілі, ніж пенсійне забезпечення;
   · з урахуванням інвестиційного доходу, отриманого від інвестування пенсійних внесків підприємця (СПД), його пенсійні накопичення у недержавному пенсійному фонді будуть зростати, а пенсійні виплати збільшуватимуться навіть протягом часу виплати;
   · у разі здійснення пенсійних накопичень у недержавному пенсійному фонді, на відміну від солідарної системи, підприємець (СПД) має право самостійно обрати собі пенсійний вік, який може відрізнятися від загальновстановленого в країні, але не більше ніж на 10 років;
   · у разі виникнення надзвичайних обставин (виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України, медично підтверджений критичний стан здоров'я, настання інвалідності) - за бажанням учасника пенсійні накопичення можуть бути виплачені достроково та одноразово;
  · пенсійні внески в НПФ успадковуються, на відміну від внесків до солідарної системи;
  · підприємець (СПД) може робити пенсійні внески не лише на свою користь, але й на користь членів своєї сім'ї, які у свою чергу матимуть податкові пільги на пенсійні внески.
   Недержавне пенсійне забезпечення – справа добровільна, тому людина має виважено підійти до цього питання та зрозуміти його важливість для себе.

За матеріалами: http://alex.gov.ua/


Немає коментарів:

Дописати коментар