Результати діяльності


Дохідність НПФ «Покрова»

по результатах 2010 року склала 21,98%.

Чиста вартість одиниці пенсійних внесків фонду на 31.12.2010 склала 1,5576 грн.
Приріст чистої вартості одиниці пенсійних внесків за підсумками 2010 року склав 21,98%, перевищивши офіційний рівень інфляції більше, ніж у 2 рази. Інвестиційний  дохід за весь період склав 55,76%.
Активи недержавного пенсійного фонду «Покрова» станом на 31.12.2010 склали 718,96 тис.грн., приріст за 2010 рік скла142% або 421,69 тис.грн.
На 31.12.2010 загальна кількість учасників НПФ «Покрова» - 707 людей, кількість вкладників –  644  фізичних осіб. 


Структура активів НПФ «Покрова» на 31.12.2010 виглядає 
наступним чином:
Активи
% Активів
Банківські депозити
53,19%
Акції українських емітентів
26,88%
Банківські метали
15,63%
Інші активи
4,30%

У 2010 році розпочався процес диверсифікації активів фонду. Станом на 31.12.2010 рік частка активів, вартість яких повязана із  курсом долара США, у портфелі фонду складає 15,63%.
Всього активи НПФ «Покрова» на 31.12.2010 диверсифіковані по 9 інвестиційним кошиках.


Галузева структура активів НПФ «Покрова» на 31.12.2010 має 
наступний вигляд:
Галузь
% Активів
Банківський сектор *
57,49%
Банківські метали
15,63%
Машинобудування
11,73%
Металургія 
8,14%
Хімічна промисловість 
4,09%
Гірничорудна промисловість 
2,92%


* в т.ч. депозити
53,19%

Регіональна структура активів НПФ «Покрова» на 31.12.2010 має наступний вигляд:
Регион
% Активов
Київська обл.
73,12%
Донецька обл.
12,23%
Запорізька обл.
6,60%
Луганська обл.
5,13%
Полтавська обл.
2,92%

Довідка:
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Покрова» зареєстровано 7 квітня 2008 року.
Засновником фонду виступила Українська Греко-Католицька Церква в особі Верховного Архиєпископа Любомира Гузара - Глави Патріаршої Курії УГКЦ.
Адміністратором НПФ «Покрова»виступає ТОВ «Всеукраїнський адміністраторпенсійних фондів ». Компанією з управління активами - ТОВ «Компанія з управління активами« Всесвіт ». Банком-зберігачем - ВАТ «Державний ощаднийбанк України».
Більш детально показники діяльності НПФ «Покрова» ви зможете знайти на сайті
www.vseswit.com.ua


Дивитись поточний портфель фонду www.vseswit.com.ua


Дивитись результати діяльності фонду www.vseswit.com.ua